Phát Thanh Tin Lành Toronto

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 01/07/2023

Chương trình Phát thanh Tin lành thứ Bảy July 01, 2023 do Hội thánh Tin lành Ân Điển thực hiện.
Nội dung:
– July 01 – Lễ độc lập Canada
– Dưỡng Linh: “Phi-e-rơ ngồi bên đống lửa”. (Biên soạn: Vĩnh Ân. Hương Lê trình bày)
– Câu chuyện Gia đình: “Mục đích Hôn Nhân” (Tác giả: Minh Nguyên -Chương trình PTTL California- Tiếu Oanh trình bày)
– Câu chuyện Phúc Âm: “Từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-cô” (MS Nguyễn Thanh Toàn).

 

 

 

 

 

———————————————————–

Xem lại các chương trình Phát Thanh Tin Lành Toronto từ 2013 đến nay tại kênh Youtube Sống Đạo:
Phát Thanh Tin Lành Toronto

Ngày đăng: 07/01/2023