Phát Thanh Tin Lành Toronto

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 08/07/2023

Chương trình Phát thanh Tin lành thứ Bảy July 08, 2023 do Hội thánh Tin lành Ân Điển thực hiện.
Nội dung:
– Kết quả nghiên cứu của tổ chức Cardus Canada
– Dưỡng Linh: “Giăng 16:13a”. (Biên soạn: MS Dương đức Hiền. Hương Lê trình bày)
– Ca khúc: “Khắc ghi ơn Ngài” (Tác giả: Tường Khanh)
– Câu chuyện Gia đình: “Mục đích Hôn Nhân” (Tác giả: Minh Nguyên /Chương trình PTTL California/Tiếu Oanh trình bày)
– Câu chuyện Phúc Âm: “Ca ngợi Chúa” (MS Vũ Ngọc Văn)

 

 

 

 

 

 

———————————————————–

Xem lại các chương trình Phát Thanh Tin Lành Toronto từ 2013 đến nay tại kênh Youtube Sống Đạo:
Phát Thanh Tin Lành Toronto

Ngày đăng: 07/08/2023