Phát Thanh Tin Lành Toronto

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 12/08/2023

Chương trình Phát thanh Tin lành thứ Bảy August 19, 2023.
Nội dung:
– Câu chuyện của anh Pato.
– Ca khúc: “Nguồn Nước Sống Thượng Thiên” (Tác giả: NTT. Trình bày: Xuân Phú)
– Dưỡng Linh: “Giê Rê Mi 36:24”. (Biên soạn: Vĩnh Ân. Hương Lê trình bày)
– Câu chuyện Gia đình: “Mục đích Hôn Nhân” (Tác giả: Minh Nguyên /Chương trình PTTL California/ Tiếu Oanh trình bày)
– Câu chuyện Phúc Âm: “Cái Yếu của người Mạnh” – MS Nguyễn Thanh Toàn

 

———————————————————–

Xem lại các chương trình Phát Thanh Tin Lành Toronto từ 2013 đến nay tại kênh Youtube Sống Đạo:
Phát Thanh Tin Lành Toronto

Ngày đăng: 08/12/2023