Phát Thanh Tin Lành Toronto

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 14/10/2023

Chương trình Phát thanh Tin lành thứ Bảy Oct 14, 2023 do Hội thánh Tin lành Ân Điển thực hiện. Nội dung:
– Câu chuyện của thợ lặn Brett Hemphill
– Ca khúc: “Đếm các ơn phước Chúa ban” (Nguồn: Thánh Ca Tin lành)
– Dưỡng Linh: “Giê Rê Mi 36:24”. (Hương Lê trình bày)
– Câu chuyện Gia đình: “Mục đích Hôn Nhân” (Tác giả: Minh Nguyên /Chương trình PTTL California /Tiếu Oanh trình bày)
– Câu chuyện Phúc Âm: “Được Đức Chúa Trời vùa giúp” (MS Nguyễn Thanh Toàn)

 

 

 

———————————————————–

Xem lại các chương trình Phát Thanh Tin Lành Toronto từ 2013 đến nay tại kênh Youtube Sống Đạo:
Phát Thanh Tin Lành Toronto

Ngày đăng: 10/14/2023