Phát Thanh Tin Lành Toronto

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 16/09/2023

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành do Hội thánh Tin lành Ân Điển thực hiện. Nội dung:
– Câu chuyện hỏa hoạn.
– Ca khúc: “Hối Tiếc” (Tác giả: David Đông. Trình bày: Mai Thảo)
– Dưỡng Linh: “Sự Trống Vắng”. (Biên soạn: MS Kiều Bảo Toàn. Hương Lê trình bày)
– Câu chuyện Gia đình: “Mục đích Hôn Nhân” (Tác giả: Minh Nguyên / Chương trình PTTL California / Tiếu Oanh trình bày)
– Câu chuyện Phúc Âm: “Hãy Khôn ngoan, Sẵn sàng và Trung tín” (MS Nguyễn Thanh Toàn – Trích lời Chúa tại HTTL Ân Điển)

 

 

 

———————————————————–

Xem lại các chương trình Phát Thanh Tin Lành Toronto từ 2013 đến nay tại kênh Youtube Sống Đạo:
Phát Thanh Tin Lành Toronto

Ngày đăng: 09/16/2023