Phát Thanh Tin Lành Toronto

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 19/08/2023

Chương trình Phát thanh Tin lành thứ Bảy August 19, 2023 do Hội thánh Tin lành Ân Điển thực hiện. Nội dung:
– Thiên Tai tại Maui, Hawaii.
– Ca khúc: “Đấng Chăn Dắt” (Tác giả: David Đông. Trình bày: Đoan Trang )
– Dưỡng Linh: “Cánh cửa khép lại”. (Biên soạn: MS Kiều Bảo Toàn. Hương Lê trình bày)
– Câu chuyện Gia đình: “Mục đích Hôn Nhân” (Tác giả: Minh Nguyên /Chương trình PTTL California/ Tiếu Oanh trình bày)
– Câu chuyện Phúc Âm: “Trong Chúa – Ngoài Chúa” – Mục sư Nguyễn Thanh Toàn

 

 

———————————————————–

Xem lại các chương trình Phát Thanh Tin Lành Toronto từ 2013 đến nay tại kênh Youtube Sống Đạo:
Phát Thanh Tin Lành Toronto

Ngày đăng: 08/19/2023