Phát Thanh Tin Lành Toronto

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 23/09/2023

Chương trình Phát thanh Tin lành thứ Bảy Sept 30, 2023 do Hội thánh Tin lành Ân Điển thực hiện.

Nội dung:

– Câu chuyện của Kevin Lamarr Mason.

– Ca khúc: “Tình Yêu Chúa”

– Dưỡng Linh: “Thi thiên 121”. (Biên soạn: Vĩnh Ân. Hương Lê trình bày)

– Câu chuyện Gia đình: “Mục đích Hôn Nhân” (Tác giả: Minh Nguyên/Chương trình PTTL California/Tiếu Oanh trình bày)

– Câu chuyện Phúc Âm: “Nếu tôi phải qua đời?!” (MS Nguyễn Thanh Toàn)

 

 

 

 

———————————————————–

Xem lại các chương trình Phát Thanh Tin Lành Toronto từ 2013 đến nay tại kênh Youtube Sống Đạo:
Phát Thanh Tin Lành Toronto

Ngày đăng: 09/30/2023