Phát Thanh Tin Lành Toronto

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 27/05/2023

Chương trình Phát thanh Tin lành thứ Bảy May 27, 2023 do Hội thánh Tin lành Ân Điển thực hiện. Nội dung:
– Câu chuyện của Nghệ Nhân Ý Lan và cát.
– Ca khúc “Con được dựng nên cách diệu kỳ” (Sáng tác & trình bày: Issac Thái)
– Dưỡng Linh: “Luca 3:22”. (Biên soạn: Vĩnh Ân . Hương Lê trình bày)
– Câu chuyện Gia đình: “Mục đích Hôn Nhân” (Tác giả: Minh Nguyên / Chương trình PTTL California / Tiếu Oanh trình bày)
– Câu chuyện Phúc Âm: “Hạt giống của Đức Chúa Trời” (MS Nguyễn Thanh Toàn)

 

———————————————————–

Xem lại các chương trình Phát Thanh Tin Lành Toronto từ 2013 đến nay tại kênh Youtube Sống Đạo:
Phát Thanh Tin Lành Toronto

Ngày đăng: 05/27/2023