Phát Thanh Tin Lành Toronto

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 29/07/2023

Chương trình Phát thanh Tin lành thứ Bảy July 29, 2023 do Hội thánh Tin lành Ân Điển thực hiện.
Nội dung:
– Câu Chuyện của lực sĩ cử tạ Justyn Vicky.
– Dưỡng Linh: “Xuất Ê Díp tô ký 32: 15”. (Biên soạn: Vĩnh Ân. Hương Lê trình bày)
– Câu chuyện Gia đình: “Mục đích Hôn Nhân” (Tác giả: Minh Nguyên /Chương trình PTTL California/ Tiếu Oanh trình bày)
Câu chuyện Phúc Âm: “Tôi sống trong Chúa, Chúa sống trong tôi” (MS Ng. Thanh Toàn)

 

———————————————————–

Xem lại các chương trình Phát Thanh Tin Lành Toronto từ 2013 đến nay tại kênh Youtube Sống Đạo:
Phát Thanh Tin Lành Toronto

Ngày đăng: 07/30/2023