Phát Thanh Tin Lành Toronto

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 30/04/2022

Xem lại các chương trình Phát Thanh Tin Lành Toronto từ 2013 đến nay tại kênh Youtube Sống Đạo:
Playlist Phát Thanh Tin Lành Toronto:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsbtJ-QUDBY8Rjp-IZGDBFGr7XxcjTGIz

Chương trình Phát thanh Tin lành thứ Bảy 30 tháng Tư, 2022 do Hội thánh Tin lành Ân Điển thực hiện.

Nội dung:

– Tai nạn của Bác sĩ Kelsey Musgrove ở Wisconsin.

– Dưỡng Linh: “Ta là Đường Đi” (Tác giả: Mujcsuw Dương Đức Hiền. Hương Lê trình bày.)

– Câu chuyện Gia đình: Xây dựng Hôn nhân trong thế kỷ XXI. (Tác giả: Minh Nguyên. Tiếu Oanh trình bày)

– Ca khúc: Lời Hứa Từ Cha (Thơ phổ nhạc: Vĩnh Ân. Xuân Phú trình bày)

– Câu chuyện Phúc Âm: “Mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu mến Chúa” (MS Ng. Thanh Toàn)

 

Ngày đăng: 04/30/2022