Phát Thanh Tin Lành Toronto

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 5/08/2023

Chương trình Phát thanh Tin lành thứ Bảy August 05, 2023 do Hội thánh Tin lành Ân Điển thực hiện. Nội dung:
– Giải Vô Địch Túc Cầu nữ năm 2023.
– Ca khúc: Có Chúa Dắt Chăn. (Claire Cloninger & Don Moen. Lời Việt: Thảo Lan. Trình bày: Rina Kpa
– Dưỡng Linh: “Mác 6:20”. (Biên soạn: Vĩnh Ân. Hương Lê trình bày)
– Câu chuyện Gia đình: “Mục đích Hôn Nhân” (Tác giả: Minh Nguyên (Chương trình PTTL California)- Tiếu Oanh trình bày)
– Câu chuyện Phúc Âm: “Bình dầu trong nhà người Mẹ góa” (MS Ng. Thanh Toàn)

 

———————————————————–

Xem lại các chương trình Phát Thanh Tin Lành Toronto từ 2013 đến nay tại kênh Youtube Sống Đạo:
Phát Thanh Tin Lành Toronto

Ngày đăng: 08/05/2023