Phát Thanh Tin Lành Toronto

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO – Dec 02 2023

Kính gửi Quý vị các Bạn Chương trình phát thanh Tin lành thứ Bảy Dec 02, 2023 do Hội thánh Tin lành Ân Điển thực hiện.
Nội dung:
– Câu chuyện của các thợ mỏ được giải cứu.
– Dưỡng Linh: “Mat 1:5-6”. (Vĩnh Ân biên soạn. Hương Lê trình bày)
– Câu chuyện Gia đình: “Mục đích Hôn Nhân” (Tác giả: Minh Nguyên /Chương trình PTTL California/ Tiếu Oanh trình bày)
– Câu chuyện Phúc Âm: “Chúa thắp ngọn đèn tôi” (MS Nguyễn Thanh Toàn)

Ban PTTL Hội thánh Tin lành Ân Điển

 

 

 

———————————————————–

Xem lại các chương trình Phát Thanh Tin Lành Toronto từ 2013 đến nay tại kênh Youtube Sống Đạo:
Phát Thanh Tin Lành Toronto

Ngày đăng: 12/02/2023