Phát Thanh Tin Lành Toronto

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO – Jan 13 2024

Kính gửi Quý vị các Bạn Chương trình Phát thanh Tin lành thứ Bảy Jan 13, 2024 do Hội thánh Tin lành Ân Điển thực hiện.
Nội dung:
– New Year Resolution

– Ca khúc: Ngài là muôn nhu cầu tôi (Nguồn: Thánh Ca Tin lành)

– Dưỡng Linh: “Tài sản riêng”. (Biên soạn: MS Kiều Bảo Toàn. Hương Lê trình bày)

– Câu chuyện Gia đình: “Mục đích Hôn Nhân” (Tác giả: Minh Nguyên /Chương trình PTTL California/ Tiếu Oanh trình bày)

– Câu chuyện Phúc Âm: “Sống kết quả” (MS Nguyễn Thanh Toàn)

 

 

 

 

———————————————————–

Xem lại các chương trình Phát Thanh Tin Lành Toronto từ 2013 đến nay tại kênh Youtube Sống Đạo:
Phát Thanh Tin Lành Toronto

Ngày đăng: 01/13/2024