Phát Thanh Tin Lành Toronto

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO – Jan 27 2024

Kính gửi Quý vị các Bạn Chương trình Phát thanh Tin lành thứ Bảy Jan 27, 2024 do Hội thánh Tin lành Ân Điển thực hiện. Nội dung:
– Câu chuyện của Nhà Địa chất Eugene Shoemaker.
– Ca khúc: Duy Chính Ngài
– Dưỡng linh (Biên soạn: Vĩnh Ân. Hương Lê trình bày)
– Câu chuyện Gia đình: “Mục đích Hôn Nhân” (Tác giả: Minh Nguyên /Chương trình PTTL California /Tiếu Oanh trình bày)
– Ca khúc: Xuân Mong Chờ (VA. Trình bày: Diệu Hiền)
– Câu chuyện Phúc Âm: “Dời qua” (MS Nguyễn Thanh Toàn)

 

 

 

 

———————————————————–

Xem lại các chương trình Phát Thanh Tin Lành Toronto từ 2013 đến nay tại kênh Youtube Sống Đạo:
Phát Thanh Tin Lành Toronto

Ngày đăng: 01/27/2024