Phát Thanh Tin Lành Toronto

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO – May 07 2022

Xem lại các chương trình Phát Thanh Tin Lành Toronto từ 2013 đến nay tại kênh Youtube Sống Đạo:
Playlist Phát Thanh Tin Lành Toronto:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsbtJ-QUDBY8Rjp-IZGDBFGr7XxcjTGIz

Chương trình phát thanh Tin lành thứ Bảy 07 tháng Năm, 2022 do Hội thánh Tin lành Ân Điển thực hiện.
Nội dung:
– Elon Reeve Musk & kế hoạch du hành vũ trụ.
– Dưỡng Linh: “Đức tin đến bởi sự người ta nghe” (Tác giả: Mục sư Dương Đức Hiền. Hương Lê trình bày.)
– Tiểu phẩm: Tha Thứ (Tác giả: Vân Phương. Tiếu Oanh trình bày.)
– Câu chuyện Phúc Âm: “Người Mẹ Tin kính” (MS Ng. Thanh Toàn)

Ngày đăng: 05/07/2022