Phát Thanh Tin Lành Toronto

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO11/11/2023

Chương trình Phát thanh Tin lành thứ Bảy Nov. 11, 2023 do Hội thánh Tin lành Ân Điển thực hiện. Nội dung:
– Động đất tại Jajarkot, Nepal.
– Ca khúc: “Ngày nay Chúa đến thì sao?” (Thánh ca. Trình bày: Linh Năng)
– Dưỡng Linh: “1 Sử ký 18:1”. (Hương Lê trình bày)
– Câu chuyện Gia đình: “Mục đích Hôn Nhân” (Tác giả: Minh Nguyên /Chương trình PTTL California/ Tiếu Oanh trình bày)
– Ca khúc “Bao la Tình Chúa” (Giang Ân. Trình bày: Gia Ân)
– Câu chuyện Phúc Âm: “Cơ đốc nhân là Muối của Đất” (Phần ll) MS Nguyễn Thanh Toàn

 

 

 

———————————————————–

Xem lại các chương trình Phát Thanh Tin Lành Toronto từ 2013 đến nay tại kênh Youtube Sống Đạo:
Phát Thanh Tin Lành Toronto

Ngày đăng: 11/11/2023