Vườn Ê đen mới

LỜI CẦU NGUYỆN CỦA MỘT ĐẦY TỚ ĐỨC CHÚA TRỜI TỐI CAO! MS Tiến sĩ A.W. Tozer

 

Lạy Chúa, con đã nghe tiếng Ngài và sợ hãi. Ngài đã kêu gọi con vào môt nhiệm vụ kinh hoàng trong một ngôi mộ và một giờ phút hiểm nguy. Chúa sắp làm rúng động mọi dân tộc cả trái đất và bầu trời, để cho những gì không bị rúng động có thể tồn tại. Ôi Chúa, lạy Cứu Chúa yêu dấu của con, Ngài đã dừng lại để tôn vinh con làm đầy tớ của Ngài. Không ai có thể tự chiếm lấy cái vinh dự nầy cho mình trừ ra kẻ được Đức Chúa Trời kêu gọi như Arôn ngày xưa. Chúa đã phong con làm sứ giả của Ngài cho những con người cứng lòng và nặng tai. Chúa ôi, họ đã chối Ngài là Chúa và cũng không mong gì họ sẽ tiếp rước con là đầy tớ.

Con biết rõ rằng CHÚA là ĐỨC CHÚA TRỜI của các nhà tiên tri và các sứ đồ, hễ con tôn vinh Chúa thế nào, thì Ngài cũng tôn vinh con thể ấy. Lạy Chúa, vì vậy xin giúp con giữ lời hứa nguyện trọng thể nầy để để tôn vinh Ngài trong cả sinh hoạt và công tác tương lai của con, dù hơn hay thiệt, dù sống hay chết và giúp con giữ không bội lời hứa nguyện nầy trọn đời sống con.

Lạy Chúa Jesus! Con đến cùng Ngài để nhận được sự chuẩn bị tâm linh. Xin đặt tay Chúa trên con. Xin lấy dầu của Đấng tiên tri đời Tân ước mà xức dầu cho con. Xin đừng để con trở nên một văn sĩ tôn giáo và do đó làm mất đi sự kêu gọi có tính cách tiên tri của con. Xin giải cứu con khỏi sự rủa sả đang phủ mờ trước mặt của những giáo phẩm kim thời, sự rủa sả của sự thỏa hiệp, bắt chước và sự vụ chủ nghĩa. Xin cứu con khỏi sự sai lầm khi xét đoán một Hội thánh theo hình thức của Hội thánh ấy, hoặc có người ham thích đến nhóm lại hay số tiền dâng tăng lên hằng năm.

Xin giúp con nhớ rằng con là ‘một nhà tiên tri’ chứ không phải một nhà sáng lập hay là một nhà lãnh đạo tôn giáo. Xin giúp con đừng bao giờ trở thành một tên nô lệ của quần chúng. Xin chữa lành linh hồn con khỏi những tham vọng xác thịt và xin giải cứu con khỏi làm nô lệ cho sự việc. Xin đừng để con phí mất những ngày của con để sắp đặt việc nầy việc nọ, lẫn quẫn trong nhà. Đức Chúa Trời ơi! Xin giáng sự kinh khiếp của Ngài trên con khi con trể nãi và XUA ĐUỔI CON ĐẾN NƠI CẦU NGUYỆN là chỗ mà con có thể tranh chiến với các chủ quyền, thế lực, vua chúa của thế gian mờ tối nầy. Xin giải cứu con sự ăn quá nhiều và ngủ trưa. Xin dạy con tinh thần tự kỷ luật để con có thể trở thành một người lính giỏi của Chúa Jesus!

Con bằng lòng nhận công tác khó khăn và phần thưởng nhỏ mọn trong đời nầy. Con không cầu nguyện cho con một chỗ an nhàn. Con sẽ cố gắng nhắm mắt đối với những con đường nho nhỏ có thể làm cho cuộc đời con thư thái hơn. Nếu những người khác mưu cầu cho được con đường nhàn hạ hơn thì con sẽ cố tìm con đường gian khổ hơn mà vẫn giữ không đoán xét họ một cách quá đáng. Con không mong đợi có sự chống đối và khi có sự chống đối con sẽ lặng lẽ tiếp nhận nó, có những trường hợp đã xảy đến cho các đầy tớ Ngài, nếu dân sự có lòng hào hiệp của Chúa có đem đến cho con những tặng phẩm tri ân nào thì, Chúa ôi! Xin đứng bên con lúc ấy để cứu con khỏi ảnh hưởng không may sau đó. Xin Chúa dạy con biết sử dụng những gì con nhận lãnh để sẽ không làm tổn thương linh hồn con, suy giảm linh lực của con. Và nếu trong ơn thần hựu cho phép của Ngài, con có được cái vinh dự nào từ Hội thánh của Chúa, xin Chúa đừng để con quên trong giờ phút ấy, rằng con không xứng đáng chút nào đối với ân huệ nhỏ hơn hết của Ngài. Và rằng nếu người ta biết con như chính con biết con thì họ sẽ giữ lại những vinh dự ấy để ban cho những người khác xứng đáng nhận lãnh hơn con.

Hỡi Chúa của trời và đất, bây giờ con xin cung hiến những ngày con lại của đời con cho Ngài. Xin Chúa giúp con đứng trước những yếu nhân, hoặc phục vụ cho những người nghèo nàn hèn hạ, sự lựa chọn ấy không thuộc về con. Và dầu cho có thế đi nữa con nguyện cũng không gây ảnh hưởng trên nó. Con là đầy tớ của Ngài để làm theo ý muốn Ngài và ý muốn của Chúa đối với con còn thích thú hơn là địa vị, giàu sang và danh vọng. Con xin chọn ý muốn ấy trên tất cả mọi sự vật khác, bất cứ trên trời hay dưới đất.

Dầu con được Ngài lựa chọn và tôn trọng bởi sự kêu gọi cao cả và thánh khiết của Ngài, nhưng xin Chúa chớ bao giờ để con quên rằng con chỉ là một tro bụi, một con người với tất cả lầm lỗi và dục vọng thường tình là những điều tai hại cho dòng dõi loài người. Vì đó hỡi Chúa là Đấng Cứu Chuộc con, con cầu xin Chúa cứu con thoát khỏi bản ngã của mình và khỏi những gì con có thể tự hại mình trong khi cố gắng trở thành phước hạnh cho kẻ khác. Xin dùng Đức Thánh Linh đổ đầy quyền năng của Ngài trên con, và con sẽ đi ra trong sức lực của Ngài để nói về sự công chính của Ngài, con sẽ phổ biến khắp nơi về sứ điệp tình yêu, sự cứu rỗi của Ngài khi con còn có sức lực chịu đựng.

Chúa yêu dấu của con ơi! Khi con già cả yếu đuối và không còn đủ sức tiếp tục chức vụ trên đất nữa. Xin Chúa dành cho con một chỗ trên trời cao kia, xin cho con ở giữa vòng những thánh đồ của Ngài trong vinh quang đời đời. Amen!

Tác giả: MS Tiến sĩ A.W. Tozer
(Facebook Christian Le)

 

————————————————-
Lưu trữ bài vở của mục Sưu Tầm tại đây:
SƯU TẦM 2012-2020

Ngày đăng: 03/15/2021