Sống Đạo Truyền Hình

TÌM VỀ YÊU THƯƠNG – Sống Đạo Truyền Hình 05

1. CK: Cứu Chúa Tuyệt Đẹp - TKG

Thúy Luận

2. Thánh Nhạc: Phỏng vấn Hoàng Siêu

Mục sư Nguyễn Quốc Ấn

3. CK: Ân Tình - Hoàng Siêu

Xuân Phú

4. Chứng nhân: Kiều Chinh

Thu Vân

5. CK: Vui Trên Biển Xa - TKG

Thu Huyền

6. Thánh Kinh Giải Đáp: Da Vinci Code

MS Trần Trọng Nha - Hải Như

7. CK: Gặp Gỡ Chúa Giêxu

Ng Thủy Ng Luyến T Trực L Năng

8. Sách Báo Cơ Đốc

Mục sư Lê Ngọc Cẩn

9. Tin Lành Thế Giới: Chương Trình Thánh Nhạc Phục Sinh

13. 04. 2007 tại Câu lạc bộ Phú Thọ

10. Phim Kịch: Tìm Về Yêu Thương - Tiểu Đăng

Ban kịch Alelujah

Lời giới thiệu

Sống Đạo TV – DVD 5 chủ đề Tìm Về Yêu Thương gồm 4 chương trình Sống Đạo Truyền Hình tháng 7 và 8 năm 2007. Phát hành tại Việt Nam và Hải Ngoại.

Mời Bạn xem trọn DVD Sống Đạo TV 5  trên kênh Youtube Sống Đạo
Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsbtJ-QUDBY8f9wUjXjb7PbhDZKqJtwTI

SDTV 5 – 10. PHIM KỊCH: TÌM VỀ YÊU THƯƠNG

 

Ngày đăng: 04/20/2013