Sống Đạo Truyền Hình

NGƯỜI TÊN GỌI LÀ GIÊXU – Sống Đạo Truyền Hình 06

1. Cổ Nhạc: Người Tên Gọi Là Giêxu / TKG

Thanh Tuấn

2. Chứng Nhân: Nguyễn Kim Sáng

3. CK: Jêsus / Hoàng Trọng-Vĩnh Phúc

Thu Hương - Hagim

4. Tin Lành Thế Giới: Tiếng Hát Chiên Thơ

Hội Thánh Tin Lành Tiên Thủy

5. Thánh Kinh Giải Đáp: Mục sư Văn Đài

Bích Vân

6. CK: Ngài Là Cứu Chúa Tôi / Nguyễn Đức Thịnh

Mai Hậu

7. Thánh Nhạc: Phỏng Vấn Bích Hạnh

Quang Ngọc

8. CK: Gần Chúa Hơn / Bích Hạnh

Bích Hạnh

9. Sứ Điệp: Tâm Tình Về Thiên Ân

MS Tôn Thất Bình

10. CK: Lời Nguyện Cầu / Đặng Ngọc Quốc

Vũ Khanh

11. Phim Kịch: Một Lời Khuyên / Tiểu Đăng

Ban Kịch: Hải Đăng

Lời giới thiệu

Sống Đạo TV – DVD 6 chủ đề Người Tên Gọi Là Giêxu gồm 4 chương trình Sống Đạo Truyền Hình tháng 9 và 10 năm 2007. Phát hành tại Việt Nam và Hải Ngoại.

Mời Bạn xem trọn DVD Sống Đạo TV 6  trên kênh Youtube Sống Đạo
Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsbtJ-QUDBY8S4NVvQcBfb4kdJxHfJXmo

SDTV 6 – 10. CA KHÚC: LỜI NGUYỆN CẦU

 

 

Ngày đăng: 04/21/2013