Sống Đạo Truyền Hình

NGƯỜI ĐÃ ĐẾN – Sống Đạo Truyền Hình 10

1. CK: Người Đã Đến / Đặng Ngọc Quốc

Thế Cường

2. CK: Món Quà Đẹp Nhất / Cao Hữu Trí

Thiếu nhi

3. Tin Lành Thế Giới

Hội Chợ Y Tế-HĐ Huế-TGGS Tao Đàn

4. Chứng Nhân: Phạm Hữu Thịnh - Diệu Hoa

Quốc Dũng

5. CK: Tin Mừng / Cao Hữu Trí

Thanh Quang

6. Thánh Nhạc: Phỏng vấn Trùng Dương

Như Mai

7. CK: Cần Một Chỗ Cho Chúa / Trùng Dương

Lê Vũ

8. Thánh Kinh Giải Đáp: Hệ Phái

Mục sư Trần Lưu Chuyên / Thái Hóa Tổng

9. Sứ Điệp: Người Đã Đến

Mục sư Hồ Bình Minh

10. Phim Kịch: Huyền Diệu Đêm Thánh / MS Lữ Thành Kiến

Ban Kịch Hải Đăng

Lời giới thiệu
Sống Đạo TV 10 – Tạp Chí Truyền Hình Đông 2008 – chủ đề “NGƯỜI ĐÃ ĐÊN”. Phát hành tại Việt Nam và Hải Ngoại tháng 12 2008.

Mời Bạn xem trọn DVD Sống Đạo TV 10  trên kênh Youtube Sống Đạo
Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsbtJ-QUDBY9UR6uO3yIaPyCMcMIRbsWE

SDTV 10 – 10. PHIM KỊCH: HUYỀN DIỆU ĐÊM THÁNH

 

 

 

Ngày đăng: 04/24/2013