Sống Đạo Truyền Hình

LÒNG BIẾT ƠN – Sống Đạo Truyền Hình 09

1. Ca Khúc: Đẹp Tựa Lá Thu / TKG

Lily Doiron

2. Tin Lành Thế Giới

ĐH TL Âu Châu-Chiên Thơ-ĐH Báptít 24

3. Thánh Nhạc: Phỏng vấn Nguyễn Đức Thịnh

MS Nguyễn Thanh Toàn

4. Ca Khúc: Những Chặng Đường Nhìn Lại / Nguyễn Đức Thịnh

Thu Thủy

5. Chứng Nhân: Đạo Diễn Hoài Phong

Thiên Kiều Giang

6. Ca Khúc: Yêu Ta Chăng / Trần Thượng Trí

Thu Vân

7. Sách Báo Cơ Đốc: MS Lữ Thành Kiến

Sỹ Như

8. Sứ Điệp: Lòng Biết Ơn

Mục sư Chu Thế Hiển - Canada

9. Phim Kịch: Một Ngày Không Xa / Tiểu Đăng

Ban Kịch Ahlelujah

Lời giới thiệu

Sống Đạo TV 09 – Tạp Chí Truyền Hình Thu 2008 – chủ đề “LÒNG BIẾT ƠN”. Phát hành tại Việt Nam và Hải Ngoại tháng 10 2008.

Mời Bạn xem trọn DVD Sống Đạo TV 9  trên kênh Youtube Sống Đạo
Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsbtJ-QUDBY9AMnUXoehmVSGKiveUMRTH

SDTV 9 – 9. PHIM KỊCH: MỘT NGÀY KHÔNG XA

 

 

Ngày đăng: 04/23/2013