Sống Đạo Truyền Hình

MỚI NHƯ MÙA XUÂN – Sống Đạo Truyền Hình 07

1. CK: Mới Như Mùa Xuân / TKG

Phương Khanh - Như Nguyện

2. Chứng Nhân: Lê Phú Đường

3. CK: Tà Áo Xuân / TKG

Thiên Kiều Giang

4. Thánh Nhạc: Phỏng vấn NS Lê Phước Thiện

Thu Nguyệt

5. CK: Xuân Đến Bên Nhà / Lê Phước Thiện

Đình Nguyên

6. Cổ Nhạc: Nhà Chúa / TKG

Ngọc Lê - Hoàng Tú

7. Thánh Kinh Giải Đáp: MS Nguyễn Thanh Toàn

Minh Vũ

8. CK: Cùng Hát Mừng Xuân / Cao Hữu Trí

Mai Hậu

9. Sứ Điệp: Mới Như Mùa Xuân

Mục sư Lê Kim Duyệt

10. Phim Kịch: Mùa Xuân Tìm Thấy / Tiểu Đăng

Ban Kịch Ahlelujah

Lời giới thiệu

Sống Đạo TV 07 – Tạp Chí Truyền Hình Xuân 2008 – chủ đề “Mới Như Mùa Xuân”. Phát hành tại Việt Nam và Hải Ngoại tháng 2 2008.

Mời Bạn xem trọn DVD Sống Đạo TV 7  trên kênh Youtube Sống Đạo
Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsbtJ-QUDBY_tTrD-1swqR3sY4bwdfy7k

SDTV 7 – 10. PHIM KỊCH: MÙA XUÂN TÌM THẤY

 

 

Ngày đăng: 04/21/2013