Sống Đạo Truyền Hình

NGÀY XUÂN NGUYỆN ƯỚC – Sống Đạo Truyền Hình 11

1. Xuân Bất Tận / TKG

Mai Thảo

2. Chứng Nhân: Ông Bà Nguyễn Đôn Thành (Huế)

Đặng Thị Hồng

3. Quà Tặng Mùa Xuân / Trùng Dương

Bé Hương Thắm

4. Thánh Nhạc: Tầm Quan Trọng & Phương Cách Truyền Đạt Thánh Nhạc / MS Nguyễn Đại Nghĩa (Hoa Kỳ)

Đại Lộc

5. Xuân Tạ Ơn / Châu Hoàng Phúc

Tố Hà

6. Hôn Nhân & Gia Đình: Theo Dấu Chân Chúa Trong Quan Hệ Vợ Chồng

Giáo Sư Ánh Tuyết

7. Vọng Cổ: Chúa Là Mùa Xuân / TKG

Ngọc Huyền

8. Sứ Điệp: Thái Độ Mới

Mục sư Lê Hồng Phúc

9. Phim Kịch: Ngày Xuân Nguyện Ước / Tiểu Đăng

Ban Kịch Hải Đăng

Lời giới thiệu
DVD Tạp Chí Truyền Hình 11 – SDTV Xuân 2009 – chủ đề “Ngày Xuân Nguyện Ước”. Phát hành tại Việt Nam và Hải Ngoại tháng 2 2009.

Mời Bạn xem trọn DVD Sống Đạo TV 11  trên kênh Youtube Sống Đạo
Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsbtJ-QUDBY9KXDVQKAWumumTIlwg2Bzt

SDTV 11- 9. PHIM KỊCH: NGÀY XUÂN NGUYỆN ƯỚC

 

 

 

Ngày đăng: 04/25/2013