Sống Đạo Truyền Hình

NGƯỜI ĐÃ SỐNG LẠI RỒI – Sống Đạo Truyền Hình 03

1. CK: Đừng Đóng Đinh Chúa – TKG

Thu Vân

2. Chứng Nhân: Phạm Hữu Thịnh

3. Thánh nhạc: Phỏng vấn Đinh Hiền Nhân

TĐ Nguyễn Đức Nhân phụ trách

4. CK: Đồi Gô-gô-tha Chốn Xưa – Đinh Hiền Nhân

Vân Khanh

5. Thánh Kinh Giải Đáp

MS Nguyễn Linh Ân - Quốc Vượng

6. CK : Gô-gô-tha - Đặng Thái Nguyên

Công Trứ

7. CK: Chúa Sống ( Alive ) - Lời Việt TKG

Ý Như, D.Phương, Ph.Uyên, L.Uyên

8. Sứ Điệp: Người Đã Sống Lại Rồi

MS Trần Trọng Nha

9. CK: Vầng Đá Đã Lăn Ra – TKG

Mai Thảo - Quang Minh

10. Phim kịch: Nước Sống - Tiểu Đăng

Nhóm kịch Hải Đăng

Lời giới thiệu

Sống Đạo TV – DVD 3 chủ đề Người Đã Sống Lại Rồi gồm 4 chương trình Sống Đạo Truyền Hình tháng 3 và 4 năm 2007. Phát hành tại Việt Nam và Hải Ngoại.

Mời Bạn xem trọn DVD Sống Đạo TV  trên kênh Youtube Sống Đạo
Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsbtJ-QUDBY_GKVTTG-OtoDuvOL_QRf3X

SDTV 3 – 10. PHIM KỊCH: NƯỚC SỐNG

Ngày đăng: 04/18/2013