Sống Đạo Truyền Hình

ĐẤT THÁNH – Sống Đạo Truyền Hình 13

1. Giới Thiệu Đất Thánh

Mục sư Hồ Xuân Phước

2. Bết-lê-hem - Sê-sa-rê

Phóng sự

3. Sông Giô-đanh -Thánh Kinh Giải Đáp: Chúa Giêxu Là Ai?

Mục sư Đặng Thế Quân - Ben Nguyễn

4. Gặp Nhau Trên Đất Thánh

Thơ Hàn Linh - Diễn đọc: Nghĩa Nguyễn

5. Ga-li-lê - Thuyền Trên Biển Hồ

Phóng sự

6. Giê-ru-sa-lem - Đền Thờ - Bức Tường Than Khóc

Phóng sự

7. Chứng Nhân: Đoàn Bích Trâm

Tâm Nguyễn

8. Biển Chết - Thánh Kinh Giải Đáp: Kinh Thánh Thật Là Lời Đức Chúa Trời?

Mục sư Nguyễn Văn Năm - Tâm Nguyễn

9. Thống Khổ: Vườn Ghết-sê-ma-mê - Via Dolorosa - Đồi Gô-gô-tha

Phóng sự

10. Thánh Kinh Giải Đáp: Chúa Giêxu Thật Sự Sống Lại Không?

Mục sư Hồ Xuân Phước

11. Ngôi Mộ Trống - Tiệc Thánh

Mục sư Thái Phước Trường

12. Sứ Điệp: Theo Chúa Từng Ngày

Mục sư Hồ Xuân Phước

13. Ca Khúc: Đất Thánh

Sáng tác: TKG - Trình bày: Phương Trinh - Thụy Long

14. Phim Kịch: Căn Phòng

Quách Thùy Nhung - Ban Kịch Hải Đăng

Lời giới thiệu
DVD Tạp Chí Truyền Hình 13 – SDTV 2010 – chủ đề “ĐẤT THÁNH”. Sống Đạo thực hiện và phát hành tại Việt Nam và Hải Ngoại tháng 7 2010.

Mời Bạn xem trọn DVD Sống Đạo TV 13  trên kênh Youtube Sống Đạo
Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsbtJ-QUDBY-5SL5DeZovfmD5jHTi6dPI

Ngày đăng: 04/26/2013