Điện Thoại Phúc Âm

ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 171-175)

Điện Thoại Phúc Âm (Bài 171-175)

Bài 171 – Cá Nhân Và Tập Thể
Bài 172 – Cậu Bé Và Con Gà
Bài 173 – Chiếc Áo
Bài 174 – Đấng Hóa Công
Bài 175 – Dạy Con

Tác Giả: Mục Sư Lê Hoàng Phu cùng một số mục sư và tín hữu cộng tác
Người Đọc: Đào Việt Hùng & Ninh-Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành (http://www.thuvientinlanh.org)
Guitar: Vương Duy
Video: Sống Đạo

————————————————-

Nghe trọn bộ Điện Thoại Phúc Âm tại đây:
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM

 

Ngày đăng: 07/01/2023