Điện Thoại Phúc Âm

ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 176-180)

Điện Thoại Phúc Âm (Bài 176-180)

Bài 176 – Điều Chỉnh Dây Đàn
Bài 177 – Đường Dây Thú Tội
Bài 178 – Gốc Tích Chúa Cứu Thế
Bài 179 – Kho Tàng Bí Mật
Bài 180 – Khước Từ Hay Tiếp Nhận

Tác Giả: Mục Sư Lê Hoàng Phu cùng một số Mục Sư và Tín Hữu cộng tác
Người Đọc: Đào Việt Hùng & Ninh-Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành (http://www.thuvientinlanh.org)
Guitar: Vương Duy
Video: Sống Đạo

 

 

 

 

————————————————-

Nghe trọn bộ Điện Thoại Phúc Âm tại đây:
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM

 

Ngày đăng: 07/22/2023