Điện Thoại Phúc Âm

ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 191-195)

Điện Thoại Phúc Âm (Bài 191-195)

Bài 191 – Yên Lặng
Bài 192 – Ánh Sáng Toàn Năng Và Toàn Tri
Bài 193 – Đắc Thắng Tội Lỗi
Bài 194 – Đáng Quên, Đáng Nhớ
Bài 195 – Hạt Giống

Tác Giả: Mục Sư Lê Hoàng Phu cùng một số Mục Sư và Tín Hữu cộng tác
Người Đọc: Đào Việt Hùng & Ninh-Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành (http://www.thuvientinlanh.org)
Guitar: Vương Duy
Video: Sống Đạo

 

 

 

 

————————————————-

Nghe trọn bộ Điện Thoại Phúc Âm tại đây:
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM

 

Ngày đăng: 09/04/2023