Điện Thoại Phúc Âm

ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 201-205)

Điện Thoại Phúc Âm (Bài 201-205)

Bài 201 – 201 Một Chiều Và Ngược Chiều
Bai 202 – Phê Bình, Lên Án
Bài 203 – Mother’s Day
Bài 204 – Thượng Đế Yêu Thương Và Thánh Khiết
Bài 205 – Sống Để Làm Gì

Tác Giả: Mục Sư Lê Hoàng Phu cùng một số Mục Sư và Tín Hữu cộng tác
Người Đọc: Đào Việt Hùng & Ninh-Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành (http://www.thuvientinlanh.org)
Guitar: Vương Duy
Video: Sống Đạo

 

 

 

 

————————————————-

Nghe trọn bộ Điện Thoại Phúc Âm tại đây:
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM

 

Ngày đăng: 10/03/2023