Điện Thoại Phúc Âm

ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 216-220)

 

Điện Thoại Phúc Âm (Bài 216-220)

Bài 216 – Đề Cao Cá Nhân
Bài 217 – Tranh Chấp Nội Tâm
Bài 218 – Nhật Thực
Bài 219 – Lý Tưởng Sống
Bài 220 – Tự Do Thật

Tác Giả: Mục Sư Lê Hoàng Phu cùng một số Mục Sư và Tín Hữu cộng tác
Người Đọc: Đào Việt Hùng & Ninh-Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành (http://www.thuvientinlanh.org)
Guitar: Vương Duy (Ngài Biết Rõ)
Video: Sống Đạo

 

 

 

————————————————-

Nghe trọn bộ Điện Thoại Phúc Âm tại đây:
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM

 

Ngày đăng: 11/18/2023