Điện Thoại Phúc Âm

ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 226-230)

Điện Thoại Phúc Âm (Bài 226-230)
Bài 226 – Chân Thành
Bài 227 – Sự Sống
Bài 228 – Đo Lường Khả Năng
Bài 229 – Ngày Của Các Bà Mẹ
Bài 230 – Xe Nhật Bản

Tác Giả: Mục Sư Lê Hoàng Phu cùng một số Mục Sư và Tín Hữu cộng tác
Người Đọc: Đào Việt Hùng & Ninh-Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành (http://www.thuvientinlanh.org)
Guitar: Vương Duy
Video: Sống Đạo

 

 

 

————————————————-

Nghe trọn bộ Điện Thoại Phúc Âm tại đây:
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM

 

Ngày đăng: 12/17/2023