Điện Thoại Phúc Âm

ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 231-235)

Điện Thoại Phúc Âm (Bài 231-235)

Bài 231 – Vũ Khí
Bài 232 – Xếp Hàng Lấy Xăng (Bài 1)
Bài 233 – Xếp Hàng Lấy Xăng (Bài 2)
Bài 234 – Lịch Thiệp
Bài 235 – SALT II

Tác Giả: Mục Sư Lê Hoàng Phu cùng một số Mục Sư và Tín Hữu cộng tác
Người Đọc: Đào Việt Hùng & Ninh-Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành (http://www.thuvientinlanh.org)
Guitar: Vương Duy
Video: Sống Đạo

 

 

 

 

————————————————-

Nghe trọn bộ Điện Thoại Phúc Âm tại đây:
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM

 

Ngày đăng: 12/30/2023