Điện Thoại Phúc Âm

ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 41-45)

Nghe lại Điện Thoại Phúc Âm từ bài 1 đến 30:
Youtube Sống Đạo: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsbtJ-QUDBY-faJ4-CCUTlI6unjQamRe3

Điện Thoại Phúc Âm (Bài 41-45)

Bài 41 – Níu Kéo Thời Gian (2:00)
Bài 42 – Thừa Hưởng Cơ Nghiệp (6:55)
Bài 43 – Hoa Hướng Dương (12:26)
Bài 44 – Sách Quý (18:38)
Bài 45 – Quy Luật và Ngoại Lệ của Thượng Đế (24:49)

Tác Giả: Cố Mục Sư Lê Hoàng Phu
Người Đọc: Đào Việt Hùng & Ninh-Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành (http://www.thuvientinlanh.org)
Nhạc: Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời; Guitar: Vương Duy
Video: Sống Đạo

 

 

Ngày đăng: 04/18/2022