Điện Thoại Phúc Âm

ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 46-50)

Nghe lại Điện Thoại Phúc Âm từ bài 1 đến 30:
Youtube Sống Đạo: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsbtJ-QUDBY-faJ4-CCUTlI6unjQamRe3

Điện Thoại Phúc Âm (Bài 46-50)

Bài 46 – Tửu Nhập, Ngôn Xuất (1:57)
Bài 47 – Tri Thức Và Tình Yêu (7:44)
Bài 48 – Thượng Đế Yêu Tôi Như Thế Nào? (13:42)
Bài 49 – Hiểu Lầm (18:59)
Bài 50 – Hạnh Phúc (25:12)

Tác Giả: Cố Mục Sư Lê Hoàng Phu
Người Đọc: Đào Việt Hùng & Ninh-Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành (http://www.thuvientinlanh.org)
Nhạc: Giê-Xu Bạn Thật; Guitar: Vương Duy
Video: Sống Đạo

Ngày đăng: 05/02/2022