Điện Thoại Phúc Âm

ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 61-65)

 

Điện Thoại Phúc Âm (Bài 61-65)
Bài 61 – Tạ Ơn Vì Tin Tưởng và Vâng Phục (1:59)
Bài 62 – Nghe và Làm (7:49)
Bài 63 – Khoa Học và Đấng Tạo Hóa (12:19)
Bài 64 – Coi Là Điều Tất Nhiên (18:19)
Bài 65 – Thả Diều (23:48)

Tác Giả: Cố Mục Sư Lê Hoàng Phu
Người Đọc: Đào Việt Hùng & Ninh-Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành (http://www.thuvientinlanh.org)
Nhạc: Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời; Guitar: Vương Duy
Video: Sống Đạo

———————————-

Nghe lại Điện Thoại Phúc Âm từ bài 1:
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM

Ngày đăng: 06/26/2022