Vườn Ê đen mới

Chúa Giê-su Là Ai? Tiến sĩ Christian Le

 

LỜI MỞ ĐẦU
Chúa Giê-su là ai? Đó là một câu hỏi mà hầu hết những ai chưa tin đến Danh Ngài từ 2000 năm trước đến nay đều thắc mắc. Thánh Augustinô là một nhà thông thái và là một học giả uyên thâm trong lịch sử Cơ đốc giáo đã viết lời cầu nguyện của mình như sau:

Lạy Chúa, Thiên Chúa của con, niềm hi vọng duy nhất của con, xin nhậm lời con. Đừng cho phép con mệt mõi khi tìm kiếm Chúa. Nhưng xin hãy đặt để trong lòng con một sự mong muốn khát khao tìm kiếm Ngài. Lời cầu nguyện chân thành của Thánh Augustinô đã được Chúa nghe và Ngài đã nhậm lời. Chúa phán trong Giê-rê-mi 29:13 Các con sẽ tìm Ta và gặp được, khi các con tìm kiếm Ta hết lòng. Chính Chúa Giê-su cũng rất mong muốn các môn đệ tìm kiếm Ngài là điều ưu tiên trong cuộc đời mình và Ngài nói với họ rằng, Trước hết hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài và Ngài sẽ ban thêm cho các con mọi điều ấy nữa (Mat 6:33). Đồng thời để giải đáp thắc mắc của những ai đang tìm kiếm Chúa. Xin mời các bạn lắng nghe bài viết này của Tiến sĩ Christian Le Chúa Giê-su là ai?

Được sự cảm thúc và khích lệ bởi Chúa Thánh Linh, tôi viết bài này để gởi đến anh chị em và độc giả thân thương trang Sứ Điệp của Sự Sống trong và ngoài nước nghe để đứng vững trong Lời Chúa, Chân lý Chúa, và đức tin vào Chúa Giê-su. Vì nhận thấy tiên tri giả và giáo sư giả đang nổi dậy và đang công bố christ giả, giê-su giả và họ đã phủ nhận thần tính hay thiên tính của Chúa Giê-su của Thánh Kinh là Thiên Chúa.

Vì thế mà tôi tin rằng nếu chúng ta không có sự hiểu biết một cách đúng đắn Đức Chúa Trời là ai, như Ngài đã mạc khải chính mình trong thân vị của Chúa Giê-su Christ, thì chúng ta sẽ tôn thờ một vị thần giả, chúa giả. Mặc dù chúng ta không cần phải có kiến thức thấu đáo hay toàn diện về Đức Chúa Trời hoặc sự hiểu biết hoàn hảo về Ngài, tuy nhiên, chúng ta phải cố gắng để hiểu biết Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài với chúng ta.

Do đó, bài viết này cũng vạch trần sự dạy dỗ sai trật của tà giáo, đặc biệt là những người có niềm tin giống như Nhân chứng Giêhôva. Xin Chúa Thánh Linh mở mắt tâm linh họ ra để họ có thể nhìn thấy sự vĩ đại, oai nghi, và vinh quang của Chúa Giê-su để rồi họ quỳ gối xuống hết lòng tôn thờ Ngài và phục vụ Ngài là Thiên Chúa tối cao, là Đấng Tạo Hóa của muôn vật muôn loài!

Chúa nói, Hãy cảnh giác, đừng để ai dẫn dụ các con lạc lối. Vì sẽ có nhiều người mạo danh Ta đến mà nói rằng, ‘Ta là Ðấng Christ!’ Họ sẽ lừa gạt nhiều người. Vì những kẻ giả danh Đấng Christ và bọn tiên tri giả sẽ xuất hiện và làm nhiều dấu lạ, phép mầu lớn để lừa dối và nếu có thể được, họ lừa gạt ngay cả những người được chọn (Mat 24:4-5,24‬).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Cầu xin Chúa Thánh Linh xức dầu cho anh chị em và độc giả có lòng kiên nhẫn đọc, học, suy gẫm về Chúa Giê-su, để biết Chúa Giê-su dấu yêu của mình nhiều hơn, biết Ngài một cách sâu sắc, kinh nghiệm Ngài một cách mật thiết, để đứng vững trong đức tin vào Ngài. Nếu có ai nói cho bạn nghe một Giê-su nào khác, mà không phải Chúa Giê-su của Thánh Kinh thì xin hãy cẩn thận!

Mời đọc trọn bài viết:
CHÚA GIÊSU LÀ AI

———————————————————-

Chia Sẻ Niềm Tin gồm hai trang Đức Tin và Tạ Ơn Chúa trước đây cộng lại. Đọc bài vở trang:

Đức Tin (2009 – 2022)
Tạ Ơn Chúa (2008-2021)

Ngày đăng: 06/27/2024