Vườn Ê đen mới

HOA NẮNG – Lê Nguyễn Hà Vỹ

Hoa Nắng
(Riêng tặng Tôn Nữ Túy Phượng)

Có em về, hoa nắng bỗng lên hương
Vắng đôi bữa, anh nghe rầu đến chết
Đời gian truân, sức gầy hao thấm mệt
Được bao ngày trên đất nữa đâu em?

Có nhiều đêm, lệ ướt sũng môi mềm
Anh đã khóc bao ngày em khó nhọc!
Đời bạc bẽo, trắng dần thêm sợi tóc
Mà hồn người, lạc lõng giữa chiều đông

Tách trà khuya hâm nóng chút cõi lòng
Anh thương lắm, bàn tay ai gầy guộc
Cha mất sớm, giữa giữa dòng đời côi cuốc
Bao muộn phiền, biết trông cậy vào ai?

Khi có anh, em hăm hở ngày mai
Cùng sánh bước với niềm tin, hy vọng
Em chẳng sợ dù bão giông, lạnh cóng
Trong tay Ngài, luôn ở cạnh bên em

California 10/23/ 2018
Lê Nguyễn Hà Vỹ

 

—————————————————————

Những bài thơ của nhiều tác giả đã đăng trên Vườn Thơ website Sống Đạo từ năm 2007 – 2022 được lưu trữ tại đây:
VƯỜN THƠ 1
VƯỜN THƠ 2 
VƯỜN THƠ 3

Ngày đăng: 11/03/2023