Sách Báo Cơ Đốc

Đặc San Phụ Nữ Báp-tít số 102 – Phục Sinh Trông Cậy

Kính gửi quý Ông Bà Mục Sư, Lãnh đạo Hội thánh, Ban Chấp Hành, Chị Em Nữ Giới, cùng con cái Chúa và thân hữu khắp nơi,

Trong niềm vui Mừng Chúa Phục Sinh, chúng tôi kính gửi đến quý vị Đặc San Phụ Nữ, số 102 – Phục Sinh Trông Cậy, 2022. Xin quý vị vui lòng chuyển đến những người có email trong Hội thánh. Chân thành cám ơn!

Nguyện xin Chúa luôn ở cùng, thêm sức, và ban phước dư dật trên toàn thể quý vị!

Thay mặt Ban Chấp Hành Liên Đoàn Phụ Nữ Báp-tít Việt Nam Bắc Mỹ,

Bà Trần Tư Hồng Sơn, Liên Đoàn Trưởng

Đặc San Phụ Nữ Báp-tít 102:
https://conferencenow.info/LDPN/DSPN/LDPN-DacSan-PhucSinh-2022.pdf

Ngày đăng: 04/15/2022