Sách Báo Cơ Đốc

Sách: NƯỚC TRỜI KHÔNG BIÊN GIỚI – MS Nguyễn Văn Huệ

Xin giới thiệu với quý vị sách NƯỚC TRỜI KHÔNG BIÊN GIỚI của Mục sư Nguyễn Văn Huệ. Sách gồm 8 chương, nội dung chia sẻ Phúc Âm cách đơn sơ gần gũi với người dân Việt Nam.

Bạn có thể đọc sách tại đây:

NƯỚC TRỜI KHÔNG BIÊN GIỚI

MỤC LỤC

1. Biết Trời biết ta

2. Ông Trời có thật

3. Ơn Trời Vô Biên

4. Lưới Trời lồng lộng

5. Ý Trời rõ ràng

6. Nước Trời không biên giới

7. Vui hưởng nước Trời

8. Phục hồi tín ngưỡng thờ Trời

 

Ngày đăng: 08/02/2018