Sách Báo Cơ Đốc

Nguyệt san Người CHĂN BẦY số 1-9

Nguyệt san NGƯỜI CHĂN BẦY là bản tin điện tử của Tạp chí Cội Nguồn, thuộc Mục vụ Người Chăn Bầy. Đây là một ấn phẩm Cơ Đốc nhằm phục vụ Hội thánh người Việt khắp nơi trên thế giới. Nguyệt san Người Chăn Bầy phát hành hằng tháng. Kính mời quý bạn đọc đón nhận và cầu thay cho chúng tôi. Chân thành cảm ơn.

Dưỡng linh cho Tín nhân Cơ Đốc và góp nhần nhỏ nhoi trong mục vụ truyền giảng Tin Lành cho Người Việt thân yêu.

Mục sư Nguyễn văn Đại
Chủ nhiệm Tạp Chí CỘI NGUỒN
Nguyệt san Người Chăn Bầy
Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Phước Hạnh
http://WWW.NguoiChanBay.WordPress.com

Nguyệt san NGƯỜI CHĂN BẦY số 1

Nguyệt San NGƯỜI CHĂN BẦY số 2

Nguyệt san NGƯỜI CHĂN BẦY số 3

Nguyệt San NGƯỜI CHĂN BẦY số 4

Nguyệt san NGƯỜI CHĂN BẦY số 5

Nguyệt san NGƯỜI CHĂN BẦY số 6

Nguyệt san NGƯỜI CHĂN BẦY số 7

Nguyệt san NGƯỜI CHĂN BẦY số 8

Nguyệt san NGƯỜI CHĂN BẦY số 9

Ngày đăng: 11/24/2021