Sách Báo Cơ Đốc

THE POWER FROM ABOVE – Mục Sư Giáo Sư Huỳnh Ngọc Ẩn

Lời giới thiệu:

Sống Đạo xin giới thiệu cùng quý Tôi Con Chúa sách mới vừa xuất bản, THE POWER FROM ABOVE, tháng 9 2022, của Mục sư Giáo sư Huỳnh Ngọc Ẩn, Viện Phó Thánh Kinh Thần Học Viện Đấng Christ.

Sách gồm 114 trang, viết bằng Anh ngữ, xuất bản để gây quỹ cho Viện Thần học. Quý vị có thể tìm mua trên Amazon/Kindle Store:


Ebook “The Power From Above” by Andre Huynh is available for purchase in Kindle Store. Royalties will go to Christ-Bible Theological Seminary. 

THE POWER FROM ABOVE
$11.92

Lời tác giả:
Blaise Pascal, nhà toán học, vật lý, nhà văn và triết gia người Pháp đã nói, “L’homme est un roseau,” Con người là một cây sậy yếu ớt. Mỗi ngày chúng ta đều phải đối mặt với những thách thức. Đôi khi chúng ta có thể vượt qua, và nhiều khi chúng ta cần ai đó hoặc điều gì đó giúp đỡ để tồn tại. Trong cuốn sách này, tác giả cố gắng trình bày một số điều hoặc những người có thể giúp chúng ta đối mặt với thử thách. Chúng ta xứng đáng có được hạnh phúc, và khi chúng ta biết đấu tranh thì chúng ta sẽ có được hạnh phúc.

Andre Huỳnh

 

 

 

Ngày đăng: 09/22/2022