Sách Báo Cơ Đốc

ĐỖ QUYÊN MÙA HÈ – MS Lữ Thành Kiến

tuyển tập truyện ngắn mới nhất (năm 2022) của Mục sư Lữ Thành Kiến
sách dày 350 trang
giá ủng hộ để gây quỹ làm nguyệt san Nguồn Sáng: $20/1 cuốn cộng cước phí (trong nước Mỹ)
liên lạc: kienlu@aol.com

TỰA

Từ lâu rồi, khi in sách, không còn nhờ ai viết tựa cho mình nữa. Số người còn có thể nhờ được đã thưa dần, vì họ đã đi xa, đã vắng bóng. Vài năm nữa mình cũng vậy.

Trong mấy chục cái tựa đề bài viết sưu tập lại trên 2 năm, suy nghĩ tìm một cái nào có thể… đại diện cho nguyên một cuốn sách. Cái nào dài hơi một chút mà thở ngắn một chút, đường xa mà chân vẫn bước. Đẹp thôi cũng được, không cần sâu sắc gì.

Nghĩ đi nghĩ lại, quyết định: Đỗ Quyên Mùa Hè.

Mình tuy hay kèm nhiều nụ cười vào trong các bài viết, nhưng suy nghĩ sâu hơn một chút, chỉ là những nụ cười ráng, cười gượng, cố vui, cố đùa cho đời vui mà mình thì không vui mấy.
Thôi thì Đỗ Quyên Mùa Hè, màu hồng, màu đỏ, có khi màu trắng, của Đỗ Quyên, hy vọng làm mùa hè bớt nóng, hy vọng sẽ làm vui cho ta, vui cho đời, cho người.

Ngày đăng: 07/29/2022