Tin Tức & Tin Mừng

TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 5&6 2022

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành – Tháng 5 & 6 2022

June 9 2022
VÂNG LỜI: KHÔNG LẰM BẰM, CÃI CỌ – Phi-líp 2:14
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/423274932744256

June 7 2022
THỜ PHƯỢNG THẬT
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/1088942328362450

June 3 2022
VÂNG PHỤC – Phi-líp 2:6-11
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/743682223438133

May 31 2022
ĐỒNG – Phi-líp 2:1-4
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/560770565713613

May 19 2022
SỐNG VÀ CHẾT: CÁI NÀO TỐT HƠN? – Phi-líp 1:21-24
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/331868529090806

May 17 2022
NGHĨ THOÁNG – Phi-líp 1:15-18
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/397327028963726

May 12 2022
SỐNG CÓ MỤC ĐÍCH – Phi-líp 1
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/855912952467863

May 10 2022
HỘI THÁNH PHI-LÍP – 1:1-11
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/747516549949192

Ngày đăng: 07/21/2022