Tin Tức & Tin Mừng

TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 7- 2022

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành – Tháng 7 2022

July 28 2022
LƯƠNG TÂM và LUẬT PHÁP – Rôma 2:12-29
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/398444355496363

July 26 2022
PHÁN XÉT – Rôma 1:1-11
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/463937658497995

July 21 2022
BẢN CÁO TRẠNG – Rôma 1:18-32
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/574923750676281

July 19 2022
TIN MỪNG / TIN LÀNH / PHÚC ÂM LÀ GÌ? – Rôma 1:16-17
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/416616457092356
July 14 2022
NHỚ NHAU – Rôma 1:8-15
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/5017302618392684
July 12 2022
NGƯỜI ĐƯỢC GỌI – Rô-ma 1:1-7
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/440014797983993

 

 

Ngày đăng: 07/22/2022