Tin Tức & Tin Mừng

TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 9 – 2022

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành – Tháng 9 2022

Sept 29 2022
ĐƯỢC ĐẶC ÂN GÌ KHI LÀM CON THIÊN CHÚA? Rôma 8:9-17
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/793538488591906

Sept 27 2022
CHÚ TÂM ĐÚNG – Rôma 8:5-8
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/779599236447453

Sept 22 2022
KHÔNG BỊ ĐOÁN PHẠT – Rôma 8:1-4
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/1530606510711336

Sept 20 2022
CUỘC CHIẾN NỘI TÂM – Rôma 7:21-25
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/611207973991859

Sept 15 2022
NAN ĐỀ LỚN NHẤT – Rôma 7:14-20
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/5693724904019163

Sept 08 2022
CÔNG CỤ CÔNG CHÍNH – Rôma 6:12-14
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/764451664667254

Sept 01 2022
NÊN THÁNH – Rôma 6:15-23
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/1423358598132101

Ngày đăng: 09/27/2022