Vườn Ê đen mới

BÀN CHÂN ĐẸP VN – Thông Tin Số 5/2023

Mẹ của Tôi
********

@. Kỳ quan tim mẹ

Trên thế giới kỳ quan nhiều chẳng ít
Mà kỳ quan đẹp nhất : Mẹ Hiền Tôi
Một kỳ quan không thể diễn bằng lời
Là trái tim Mẹ Hiền, thương yêu mãi .
……..
Mẹ ơi !
Con dẫu lớn cũng chẳng hề ngần ngại
Nói là con thương Mẹ nhất trần gian
Nói là con dù có phải vượt non ngàn
Đến với Mẹ cuối cuộc đời dưới thế .

Vâng, Thượng Đế đã tạo sinh người Mẹ
Với tấm lòng từ ái rất bao la,
Với tình thương không ngại những phiền hà,
Phải vất vả mang con hơn chín tháng .

Rồi đêm thức, rồi ngày lo chẳng mảng,
Bao nhiêu năm, Mẹ chẳng tiếc thời gian .
Trái tim Mẹ: thương mến mãi ngập tràn,
Đôi mắt Mẹ: truyền niềm tin vững mạnh.

Trái tim Mẹ, không có gì ví sánh
Một kỳ quan trên tất cả kỳ quan
Mẹ là sao Bắc Đẩu, ánh trăng ngàn
Mẹ mãi mãi là Mẹ Hiền yêu dấu ! .
Nguyên Đỗ

Mời đọc trọn Thông Tin:
BÀN CHÂN ĐẸP VN – Tháng 5 2023

 

Ngày đăng: 05/20/2023