Vườn Ê đen mới

Các Bài Hát Chủ Đề Xuân, Hôn Lễ, Cảm Tạ Chúa (1/2024) – Trương Văn Xê

CHÚC MỪNG XUÂN MỚI 2024
Kính tặng quý tôi con Chúa 14 bài hát về Xuân, hôn lễ, kêu gọi truyền giảng, cảm tạ…
Xin Click vô link này để có chi tiết từng sheet nhạc riêng cùng với âm thanh và beats tham khảo:

https://drive.google.com/drive/folders/1f9hZS9l_YU9DjwYvqKvgHSUtm54py78G?usp=sharing

Ngoài ra, quý vị có thể xem thêm trong các trang webs dưới đây:

1) XUÂN MỚI, SỨC SỐNG MỚI
-Website HTTL: Bài hát: XUÂN MỚI, SỨC SỐNG MỚI – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (httlvn.org)

-https://www.youtube.com/watch?v=ryxgckE24Ys&ab_channel=myphuocpianist
-https://www.youtube.com/watch?v=j4QeKvBsi8o&ab_channel=VietAnhThoNhac

2) MÙA XUÂN VĨNH CỮU
– https://www.youtube.com/watch?v=zT8xxNZsWBQ&ab_channel=HamoThuy

3) LINH TRÌNH MỚI
-Website HTTL: Bài hát: LINH TRÌNH MỚI – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (httlvn.org)

– https://www.youtube.com/watch?v=kcOuJkQoUz8&ab_channel=HongPhucNguyen

– https://www.youtube.com/watch?v=CXWw3ubD7_M&ab_channel=VietAnhThoNhac

4) NGUỒN PHƯỚC (BTMVụ.98)
– https://www.youtube.com/watch?v=RCDgZMRHG0I&ab_channel=HamoThuy

5) NHÌN LẠI ƠN CHÚA

-Website HTTL: Bài Hát: NHÌN LẠI ƠN CHÚA – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (httlvn.org)

– HT.ĐD,BL: Nhìn lại ơn Chúa (youtube.com)

– NHÌN LẠI ƠN CHÚA | Lời Việt: Nguyệt Thu | Nhạc Thánh (youtube.com)

 

6) HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI

– https://www.youtube.com/watch?v=inTHAbyCNkI&ab_channel=HamoThuy

7) NHƯ ĐÁM CƯỚI CA-NA

– https://www.youtube.com/watch?v=45EzlJ7a9d0&ab_channel=KARAOKETH%C3%81NHCATINL%C3%80NH

-Beat: (6) NHƯ ĐÁM CƯỚI CA-NA | Nhạc và Lời: Trương Văn Xê | nhạc Thánh Hôn lễ | Karaoke – YouTube

8) CHUNG MỘT NHỊP ĐÀN

-Website HTTL: Bài hát hôn lễ: CHUNG MỘT NHỊP ĐÀN – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (httlvn.org)

– https://www.youtube.com/watch?v=FX7JFA4cgJ4&ab_channel=HamoThuy

9) YÊU THƯƠNG TRỌN LÀNH

-Website HTTL: Bài hát: YÊU THƯƠNG TRỌN LÀNH – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (httlvn.org)

-Beat: YÊU THƯƠNG TRỌN LÀNH | Lời Việt: Nguyệt Thu | Karaoke nhạc Thánh (youtube.com)

– https://www.youtube.com/watch?v=w1Rjm6FT3RI

10) GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

-Website HTTL: Bài hát hôn lễ: GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (httlvn.org)

– https://www.youtube.com/watch?v=GNCm0UyU6u8&ab_channel=HamoThuy

11) NHƯ THUỞ BAN ĐẦU

– https://www.youtube.com/watch?v=GLZd29C6FS8&ab_channel=HamoThuy

12) SUỐI NƯỚC YÊU THƯƠNG

-Website HTTL: Bài hát: SUỐI NƯỚC YÊU THƯƠNG – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (httlvn.org)

– https://www.youtube.com/watch?v=Zn6qyRXkn_A&ab_channel=VietAnhThoNhac

13) VUI MỪNG TRONG CHÚA

-Website HTTL: Bài hát: VUI MỪNG TRONG CHÚA – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (httlvn.org)

– https://www.youtube.com/watch?v=9Ms3bXE8Jag&ab_channel=HongPhucNguyen

– https://www.youtube.com/watch?v=UTAZpKiIrDU&ab_channel=VietAnhThoNhac

14) VỮNG BƯỚC TRONG LỜI CHÚA

-Website HTTL: Bài hát: VỮNG BƯỚC TRONG LỜI CHÚA – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (httlvn.org)

– VỮNG BƯỚC TRONG LỜI CHÚA – Ban hát sinh viên Khóa 9 – Viện Thánh Kinh Thần Học (youtube.com)

– VỮNG BƯỚC TRONG LỜI CHÚA| SV KHOÁ 9 VTKTH |ST TRƯƠNG VĂN XÊ| 2023 (youtube.com)

– VỮNG BƯỚC TRONG LỜI CHÚA Sáng Tác: Trương Văn Xê STAND FIRM ON GOD’S WORD English: Hồng Bich

 

Kính chúc những ngày Xuân tươi mới trong ơn lành và phước hạnh Chúa ban cho.

Trương Văn Xê
Ph/Viber/zalo: 0903708994
samgvn@gmail.com

Ngày đăng: 01/19/2024