Vườn Ê đen mới

“God Is Love” Ministry – Thắng Chu

Good morning brothers and sisters in Christ,

Chúng tôi (năm người) ở Hội Thánh Community of Agape Love Church được khải tượng chứng đạo cho đồng bào Việt ngay trung tâm Little Saigon, Westminster, California.

Chúng tôi đau xót thấy “thủ-đô” tỵ nạn của đồng bào Việt (gần 200.000 cư dân Việt chi riêng ở Westminster và Garden Grove) đầy những hình tượng ngay cả trong những cửa tiệm kinh doanh (80% các tiệm để bàn thờ hình tượng) y như Chúa “biết nơi con ở, nơi Sa-tan đặt ngai, và con giữ vững danh Ta, không chối bỏ niềm tin nơi Ta” (Khải‬ ‭2‬:‭13‬ ‭NVB).

Và chúng tôi run sợ khi nghe lời Chúa phán tỏ tường: “Hãy giải cứu những người bị đem vào chỗ chết; Hãy giữ lại những kẻ lảo đảo đi đến nơi hành hình. Nếu con nói: ‘Kìa, chúng tôi không biết điều này.’ Thế thì Đấng cân nhắc lòng người không thấy sao? Đấng canh giữ linh hồn con không biết sao? Ngài sẽ báo trả cho loài người tùy theo việc họ làm.”
‭‭(Châm‬ ‭24‬:‭11‬-‭12‬ ‭NVB‬‬).

Và hiểu rõ tại sao Chúa Jesus đến gần chúng ta để giao Đại Sứ Mạng phải thực hiện bởi quyền năng Ngài:
“Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn-đồ như vầy: Hết cả quyền-phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi dạy-dỗ muôn-dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh-Linh mà làm phép báp-têm cho họ” (Ma-thi-ơ‬ ‭28‬:‭18‬-‭19‬ ‭VIE1925‬).

Nên chúng tôi mướn một mặt bằng tại đó để chứng đạo cho 1.500 người ra vô mỗi ngày trong diện tích rất hẹp để ai cũng thấy chúng tôi làm:

– Business name: GOD is LOVE
– Mỗi ngày 10 tiếng
– Phát chứng đạo đơn trước cửa
– Đặt bàn ngồi trả lời thắc mắc
– Ngồi cầu nguyện xin 1/1000 người (shopping ở đó) tin Chúa mỗi ngày
– Gửi người mới tin Chúa đến HT gần nhà họ
– Bên trong là phòng in
– Viết và dịch sách đạo.

Chúng tôi rất yếu đuối và thấp hèn (đa số bệnh tật,ăn tiền bệnh, tiền già) nên cần các con cái Chúa khắp nơi thế giới đồng công cứu người Việt (chỉ có 1,5% Tin Lành) cho Chúa Jesus chúng ta bằng cách giúp chúng tôi qua:

– Cầu nguyện,
– Gửi nhân sự đến giúp,
– Góp ý,
– Dâng hiến phụ tiền rent ($3,600/tháng, utilities $400). Tax deductible with 501(c)3,
– Gửi chứng đạo đơn và Kinh Thánh.

Địa chỉ văn phòng chứng đạo:

GOD Is LOVE
9313 Bolsa Ave
Westminster, CA 92683

E-mail: CommunityOfAgapeLoveChurch@gmail.com
Tel: 714-661-0917
https://vnchurch.yolasite.com/
https://www.facebook.com/CommunityofAgapeLoveChurch?mibextid=2JQ9oc

Donation:
* Zelle:
– Name: Community of Agape Love Church
– Recipient: CommunityOfAgapeLoveChurch@Gmail.com
* PayPal: @ChuaLaTinhYeu
* Check: Pay to: Community of Agape Love Church

Notes:
*** Dân số người Việt hải ngoại:
• 5,5 triệu ở khắp các nước
• 2,4 triệu ở Mỹ
• 1,2 triệu ở California
• 1/2 triệu ở Orange County
• 200.000 ở Garden Grove & Westminster.

PEACE Chúc Bình An
Thang Chu
Don’t be afraid to do things with love. God is love.

Ngày đăng: 01/11/2024