Vườn Ê đen mới

SỨC MẠNH CỦA LÒNG BIẾT ƠN – GVMN Nov 2023

Kính gửi Quý MS &TĐ &GS & Tín Hữu khắp toàn cầu,

Những Ngày Lễ Hội truyền thống đang đến với người dân Mỹ bắt đầu với Lễ Tạ Ơn; Lễ Giáng Sinh và New Year. Trong tinh thần truyền thống tốt đẹp của Nước Hoa Kỳ đã được Chúa dẫn dắt và đưa đoàn dân tỵ nạn chạy trốn sự bắt bớ đạo Chúa từ Chính quyền Anh Quốc. Tất cả 102 người Pilgrims đầu tiên đi trên con tàu Mayflower cập bến Cape Cod on November 11,1620. Từ đó Chúa đã chúc phước cho họ lập nghiệp và thành lập Nước Hoa Kỳ. Lễ Tạ Ơn là cơ hội cho mọi người cùng đến với nhau trong Hội Thánh-Gia Đình và Công sở để bày tỏ lòng biết ơn với nhau và với Chúa là thái độ phải lẽ và tốt đẹp. Trong tinh thần với niềm vui và lòng biết ơn Chúa, The Voice of GVMN xin được gửi đến bài viết để mọi người được nhắc nhở về thái độ Biết ơn “Chuẩn không cần chỉnh” của chúng ta qua lời Chúa Côlôse 3:16-17 để suy gẫm và bày tỏ lòng biết ơn Chúa là điều Chúa trân trọng và ưa thích từ nơi con dân Chúa. Muốn thật hết lòng.

Trong Chúa,
Rev. David Lam,SOG

Mời đọc trọn Bản Tin:
THE VOICE OF GVMN – Nov 2023

 

Ngày đăng: 11/22/2023