Vườn Ê đen mới

Tin Tức Tốt Của Sự Nhập thể – GVMN Dec 2023

Kính Gửi Quý MS & GS & TD và Tín hữu khắp toàn cầu,

Merry Christmas and Happy New Year, Trong tinh thần đón chào Ngày Sinh nhật của Thiên Chúa, The Voice of GVMN gửi đến Quý Vị bài viết:
” Tin tức tốt của sự Nhập thể” (The good news of Incarnation) or 3 PI’s= Person of Incarnation + Purpose of Incarnation + Position in Incarnation= The good news of Incarnation. Ước mong và Hy vọng Lời Chúa cho mọi người nhận biết và hiểu được sự mầu nhiệm của Nhập thể đã xãy ra trong sự kiện lịch sử Loài Người để tiếp tục rao truyền tin mừng Nhập Thể cho thế giới hư mất. Rev. Dr. John McArthur đã nói: ” A thousand times in History A baby has become a King. But only once In History did a King become a baby.” Muốn thật hết lòng.

In Christ,
Rev. David Lam,SOG

Mời đọc trọn Bản Tin:
THE VOICE OF GVMN – Dec 2023

 

 

 

 

Ngày đăng: 12/17/2023